ŠtemplČEŠTÍ EXPERTI


e-mail: info@experts.cz

[ Horké novinky | Co možná nevíte | Úvod | Seznam expertů, nabídka jejich služeb | Informace pro experty | Databáze všech znalců ČR ]

[ soudní znalci a odhadci | autorizovaní technici | znalecké ústavy ]

Horké novinky !!!Vážení návštěvníci našich stránek,

Děkujeme za Váš zájem o informace o všech českých expertech. S pomocí těchto našich WEB-stránek naleznete odborníky nebo specializované ústavy, které pomohou vyřešit Váš problém.

Na stránkách serveru experts.cz jsou k vaší dispozici seznamy některých osob a institucí, které mají státními orgány ČR vydané zvláštní oprávnění ke speciálním činnostem. Mezi takové patří soudní znalci a odhadci majetku, autorizovaní technici a inženýři, akreditované laboratoře, zkušební ústavy atd. V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím pomocí INTERNETU přímo vybraného experta na jeho adrese příjmení.jméno@experts.cz. Pokud budete potřebovat poradit jak najít vhodného experta pro pomoc při řešení Vaší záležitosti, kontaktujte nás ve vašem mateřském jazyce na adresu info@experts.cz . Nezapomeňte prosím uvést zpětný kontakt na Vás, abychom Vám mohli obratem odpovědět a doporučit nejvhodnější postup. Zasláním e-mailu na uvedenou adresu dáváte souhlas k jeho zveřejnění na našich stránkách z důvodu rychlého nalezení odpovědi od expertů, návštěvníků našich stránek. Pokud si zveřejnění nepřejete, případně má být pro zveřejnění e-mail upraven, nezapomeňte to ve vašem dotazu uvést.

Velmi často se na nás obracíte s žádostí o doporučení znalce, který by vám měl pomoci svým posudkem po koupi vadného výrobku nebo poskytnutí vadné služby. Nezapomeňte však na to, že znalecký posudek podnikatele nebo firmu, proti které má obsah posudku směřovat, k ničemu nezavazuje a vám tím pádem v ničem nepomůže. Spor vám může vyřešit pouze soud svým rozhodnutím v řízení, ke kterému můžete takový posudek navrhnout jako důkaz vašich tvrzení. Ani to však soud k ničemu nezavazuje, může takový posudek v krajních případech odmítnout, nebo nechat vypracovat posudek jiný.

Přejeme Vám hezký den.


SOUDNÍ ZNALCI A ODHADCI

Jméno, kontakt

obor

specializace

obor

jmenovací dekret

Dolníček Jiří
e-mail: dolnicek.jiri@experts.cz
prezentace na Internetu:
http://www.experts.cz/dolnicek

ekonomika - odvětví ceny a odhady věcí movitých

 

 

KS Hr.Králové
č. 2079/91

Duchan Josef, Ing.
Čechia a.s.
tř. Svobody   105
460 15  Liberec
tel.+fax: 48 2750 389, 48 275 16 51
tel.+modem: 48 516 30 38
e-mail:
duchan.josef@experts.cz
prezentace na Internetu:
http://www.cechia.com

ekonomika - odvětví ceny a odhady

účetní evidence

nehmotná práva a aktiva, ochranné známky, cenné papíry, deriváty, ocenění    podniků a jejich částí    

 

KS Ústí n.L.
č. Spr. 1609/99

ceny a odhady movitých věcí

průmyslové výrobky 

Halamka Josef, Ing.
mobil: 601 248 768, 724 022 817
FAX: 724 208 578
e-mail:
halamka.josef@experts.cz
prezentace na Internetu:
http://www.experts.cz/halamka

ekonomika - odvětví ceny a odhady se spec. odhady elektronických a elektrotechnických výrobků

elektronika - se spec. automatizované systémy řízení

elektrotechnika

KS Hr.Králové
č. 392/88

Kroupa Zdeněk, Ing.
EXPERT invest s.r.o.
150 00  Praha 5, nám.14.října 2/1307
tel.: 257 325 117
fax: 257 326 716
fax/box/tel.: 283 931 753
mobil: 602 322 366
e-mail:
kroupa.zdenek@experts.cz
prezentace na Internetu:
http://www.experts.cz/kroupa 

ekonomika - odvětví řízení, plánování a organizace ekonomiky, investice, racionalizace, správa národního majetku a ekonomická odvětví různá

ekonomika - ceny a odhady v energetice

 

energetika

Městský soud Praha
č. spr. 31/97

Mgr.et Bc. Kubát Pavel, DiS
Kubát&partneři, znalecká kancelář
Štěpánská  č.1747
272 01  Kladno
telefon: 312 661 364
fax: 312 680 943
mobil: 775 333 887
e-mail:
kubat.pavel@experts.cz

Stavebnictví a Technické obory

odvětví inženýrské stavby

odběrní plynová zařízení a výroba tepla spalováním plynu v systémech ústředního vytápění

 

Krajský soud Praha
č.  4074/94

Rajda Ivan, Ing.
tř. Svobody   105
460 15  Liberec
tel.: 482 750 389, 482 751 651, 482 757 017
fax: 482 751 651
mobil: 603 290 834
e-mail:
cechia@experts.cz
prezentace na Internetu:
http://www.cechia.com

ekonomika - odvětví ceny a odhady

cenné papíry, nehmotná aktiva a práva, bilance, podniky a provozní jednotky

 

KS Ústí n.L.
č. 1113/95

Šilhavá Věra, Ing.
Železničářů 2286
272 00  Kladno
telefon: 312 686 138, 312 662 914
mobil: 602 209 515, 602 267 056
e-mail:
silhava.vera@experts.cz

ekonomika -  ceny a odhady nemovitostí

 

 

KS Praha
č. K 191/79

Tamchyna Václav, Ing.
e-mail: tamchyna.vaclav@experts.cz
prezentace na Internetu:
http://www.experts.cz/tamchyna

střelivo a výbušniny

 

 

KS Hr.Králové
č. 1055/89


AUTORIZOVANÍ TECHNICI

Jméno, kontakt

obor

specializace

číslo autorizace

Lubovský Tomáš
mobil: 603 410 560
telefon+fax: 241 724  715
e-mail:
lubovsky.tomas@experts.cz
prezentace na Internetu:
http://www.lubovsky.cz

stavebnictví

Stavební dozor investora
Technické posudky staveb
Rozpočty staveb a jejich případné posudky

ČKAIT 13970


ZNALECKÉ ÚSTAVY

Znalecký ústav

obor

rozsah oprávnění

zn. zápisu

ČECHIA a.s.
tř. Svobody   105
460 15  Liberec
tel.: 482 750 389, 482 751 651, 482 757 017
fax: 482 751 651
mobil: 603 290 834
e-mail:
cechia@experts.cz
prezentace na Internetu:
http://www.cechia.com

ekonomika a ceny

Oceňování majetku hmotného i nehmotného, bilancí, podniků a jejich částí, cenných papírů, účetnictví.

Finanční, ekonomické a organizační poradenství.

Koncese pro právnickou osobu "Oceňování majetku pro a)věci movité, c)nehmotný majetek, d)finanční majetek, e)podnik"

dle oprávnění znalců

a

OŽÚ Liberec
č.j. 00/2491/01/P/Šp
a
č.350500-46120-00
ze dne 11.4.2001

NOVOTA a.s.
Klimentská  36
110 00  Praha 1
tel.: 224 827 270
fax: 222 312 935
e-mail:
novota.@experts.cz
prezentace na Internetu:
http://www.experts.cz/novota

Pobočky :
Brno, Plzeň, Hradec Králové,
Liberec, České Budějovice, Ostrava

ekonomika

Ocenění podniku nebo jeho části
Ocenění nemovitostí
Ocenění jmění obchodních společností a vyhotovení zpráv pro potřeby přeměn
Ocenění nepeněžitých vkladů
Ocenění akciového podílu nebo podílu v obchodní společnosti
Ocenění cenných papírů a jejich derivátů
Ocenění strojů, přístrojů a technologických celků
Ocenění movitého majetku
Ocenění nehmotného majetku (know-how, ochranné známky, goodwill, .)
Ocenění majetkových práv
Ocenění pohledávek
Ocenění pro bankovní zástavy
Zjišťování pojistné hodnoty
Ocenění podle zákona o oceňování majetku

275/94-00D

VH CONSULTA s.r.o.
Železničářů 2286
272 00  Kladno
telefon: 312 686 138, 312 662 914
mobil: 602 209 515, 602 267 056
e-mail:
vh.consulta@experts.cz

ekonomika

Ceny a odhady nemovitostí a pozemků vč. příslušenství a trvalých porostů.
Oceňování podniků, tržní ocenění obvyklé pro bankovní účely.
Ceny a odhady věcí movitých, ceny motorových vozidel a odhady cenných papírů.

34-97-00D

 

[ Horké novinky | Co možná nevíte | Úvod | Seznam expertů, nabídka jejich služeb | Informace pro experty | Databáze všech znalců ČR ]


  Další informace Vám rádi poskytneme, když nám pošlete e-mail na adresu info@experts.cz English versionDeutsch versionVersion française
ACEIN - informace z první rukySeznam - prohledávač InternetuAtlas - prohledávač Internetu Naposledy aktualizováno 09.10.2006 02:29
email na WEB administrátora