ŠtemplČEŠTÍ EXPERTI


e-mail: info@experts.cz

[ Horké novinky | Co možná nevíte | Úvod | Seznam expertů, nabídka jejich služeb | Informace pro experty | Databáze všech znalců ČR ]

CO MOŽNÁ JEŠTĚ NEVÍTE

Motto: Čas jsou peníze. Víme kde získat čas.......ale......


Virus, spam, hoax ....

Ne, nebojte se není to blábolení z přílišného horka letošního léta. Jsou to jen názvy nepříjemností, které mohou být ve vaší e-mailové schránce a pořádně vám znepříjemnit život.

Asi nejvíce nás obtěžuje spam i když daleko nebezpečnější jsou viry. Hoax naproti tomu využívá naší neznalosti nebo přílišné horlivosti. Ale pěkně popořádku.

Virus je jak známo v počítačové branži malý prográmek, který se nainstaluje nepozorovaně na náš počítač v okamžiku otevření přijatého e-mailu nebo spuštění infikovaného programu, který je nám e-mailem poslán. V prvním případě virus, který je součástí e-mailové zprávy, využívá chyb systému nebo e-mailového klienta (nejčastěji outlooku), který ke čtení a posílání e-mailů používáme. Ve druhém případě je virus součástí přílohy, díky které ve snaze jí přečíst (spuštěním souboru nebo otevřením souboru) tento virus aktivujeme. Ať se nám to líbí či nikoliv, v obou případech se na účincích viru (které mohou být pouze obtěžující, jindy však destrukční) podílíme i my postižení.

Obrana proti virům je přitom poměrně jednoduchá, pokud si uvědomíme, co jsme v předchozím odstavci četli (raději si jej přečtětě znovu). Tedy : Aktualizujte si pravidelně systém tzv. záplatami, které autor systému (např. MS) nabízí na svých webových stránkách. Použijte raději jiného poštovního klienta, než je outlook expres. Nepoťukávejte tj. neotvírejte zbrkle každou přílohu, která vám e-mailem přijde, zejména neznáte-li odesílatele, e-mail je viditelně ze zahraničí nebo má podivný předmět (neůplný, nesmyslný) o přiložených souborech s příponou .pif, .exe, .scr, .mp3 a podobně ani nemluvě. Vyhnete se tak v 99% zavirování svého počítače.

Virus se může, jak známo, aktivovat pouhým otevřením e-mailové zprávy. Takovým otevřením je i pouhý náhled zprávy po jejím ztažení. Proto je potřeba eliminovat zavirované e-maily ještě před stažením na váš počítač. Možnosti jak to udělat jsou dvě. První spočívá ve stahování pouhých hlaviček (odesílatel + předmět) e-mailu před výběrem a vlastním stažením zprávy. To však např. outlook expres neumí. Je proto třeba používat chytřejšího klienta, např. plnohodnotný outlook. Ze stažených hlaviček lze vyeliminovat podezřelé nebo obtěžující e-maily a stáhnout obsah jen těch předpokládaně bezpečných. Někdy se však stane, že odesílatel i předmět vypadají rozumně avšak žádnou podobnou zprávu neočekávám. V tom případě používám malou fintu. Kopie všech e-mailů nechávám posílat do zřízené schránky na veřejném poštovním serveru (seznam.cz apod.). Pokud mám nejistotu o některém e-mailu, zajdu si jej otevřít v prostředí exploreru na stránkách pošt. serveru. Neriskuji tím, že si zaviruji jeho otevřením pomocí klienta svůj počítač. Při tomto manévru se případný virus odhalí, neboť zpráva většinou obsahuje buď nesmysly nebo přiložené soubory s názvy, které neočekávám nebo mi nic neříkají. Časem také zjistíte, že tyto soubory mají vždy přibližně stejnou velikost (např. 68 kB). Reakce je pak jasná. Návrat mezi stažené hlavičky do pošt. klienta a výmaz (označení pro nepřijetí) těch podezřelých.V každém případě však používejte některý z antivirových programů. Sice trochu zdržují počítač, je to však mnohem menší zdržení, než napravovat zlo způsobené viry. Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že takto vyeliminovaných zpráv mám ve schránce denně více jak 50%.

Spamy jsou metlou internetové komunikace. Jedná se o nevyžádané e-maily, většinou propagačního charakteru. Ubránit se jim lze težko. Naštěstí přicházejí většinou ze zahraničí, takže jsou snadno identifikovatelné. Ten, kdo se zahraničím vůbec nekomunikuje, může si nastavit přímo filtr na poštovním serveru tak, že se mu do schránky ukládají pouze zprávy od odesílatelů s koncovkou .cz. Kdo však chce mít přesto jistotu, že o něco nepřišel, nastaví si filtr na přeposílání zpráv od cizokrajných odesílatelů do zvláštní schránky nebo odkládá je do zvláštní složky. Tím není při běžném stahování pošty spamy obtěžován a čas od času projde (s opatrností výše uvedenou) desítky těchto odfiltrovaných zpráv, zda přeci jen neobsahují nějakou zprávu důležitou. Protože sám se zahraničím komunikuji velmi málo, zbavuji se tak spamů téměř ze 100%.

Hoax je e-mail, obsahující většinou nepravdivou nebo zavádějící informaci. Pokud na ní příjemce aktivně reaguje a smaže si například soubor ve svém počítači, který hoax označil jako virus (ve skutečnosti šlo o soubor systémový, tedy potřebný k činnosti počítače), má smůlu. Zachovejte proto vždy při alarmující zprávě chladnou hlavu a než něco podniknete, raději se poraďte.

Hezké léto pokud možno bez počítače vám přeje

Váš JH.

2.7.2003 J.H.


Co člověk, to názor - co znalec, to jiný odhad ....

Denně se můžeme setkat s případem, kdy soudní znalec vyrobí posudek na odhad na nemovitost, který se v částce odhadu diametrálně liší od posudku protistrany. Co potom. Kdo má pravdu a jak dále postupovat. Existuje vůbec objektivní pravda mezi těmito dvěma názory ?

Požádali jsme o pomoc a názor samotných expertů. Tady je jeden z nich :

-----Original Message-----
From: Miroslav Černý [mailto:miroslav.cerny@volny.cz]
Sent: Tuesday, January 28, 2003 12:59 PM
To: Halamka ing Josef
Subject: Tržní ocenění

Tržní ocenění v sobě nese určitou míru subjektivního posouzení, které se odvíjí od schopnosti sumarizovat uceleně množství informací a dostupných dat vztahujících se k dané lokalitě, čase a nemovitosti. Neexistuje žádný daný postup, jak stanovit obvyklou cenu. Co se rozumí pod pojmem obvyklá cena je stanoveno v zák.151/97 Sb, ve znění zák.121/2000 Sb v §2 odst.1. Pokud znalec plně respektuje uvedené znění zákona, může, bohužel, dojít i k diametrálně rozdílným názorům jednotlivých znalců při stanovení obvyklé ceny. Jak je patrné, určitý subjektivní názor znalec do posudku vnáší. Samozřejmě je podmínkou, že svůj vyjádřený názor v posudku si musí být schopen kdykoliv a kdekoliv obhájit! Pokud došlo k tak rozdílné cenové diferenciaci, pak buď si může nechat prodávající vyhotovit revizní posudek a vyjádření třetího znalce k oběma posudkům, nebo konzultativně si nechat vysvětlit dané cenové závěry obou znalců. V městech, kde je značný zájem o nemovitosti, jako jsou i K.Vary, jsou výrazné rozdíly v cenách, ato především v souvislosti s určitou lokalitou. Jako příklad uvedu cenové rozpětí zařízených bytů 1 + 2 v K.Varech, které je v rozsahu 750 000 Kč až 3 200 000 Kč! Potom stanovení obvyklé ceny vychází především ze znalosti místních podmínek a reálné obchodovatelnosti dané nemovitosti. Svůj názor prezentuji také z důvodu, že bydlím v K.Varech
S pozdravem Miroslav Černý, Karlovy Vary

Váš JH.

3.2.2003 J.H.


Že-by informační hokej v justici?

Jak už to tak bývá, časem všechno praskne, odhalí se nebo vyplave pravda na povrch. Nevěřil jsem svým očím, když přišel do naší e-mailové schránky následující dotaz :

"Pro potřebu soudců zdejšího soudu Vás žádáme, kde je možno nahlédnout do seznamu ústavů, které se zabývají veškerou znaleckou činností......sekretariát předsedy Krajského soudu v Plzni"

Vzpoměl jsem si na dobu asi tří let nazpět, kdy mě Ministerstvo spravedlnosti při snaze o zveřejnění seznamu znalců a ústavů na našem WEBu doslova "utlouklo" mj. i takovými-to argumenty, ze kterých mělo zřejmě vyplynout, že seznamy znalců a znaleckých ústavů jsou natolik dostupné a veřejně přístupné, že není třeba jejich zveřejňování na našem WEBu. Navíc se prý jedná o informace, které není Ministerstvo spravedlnosti povinno na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/99Sb.) poskytovat. Na došlý dotaz tedy odpovím odpovědí Ministerstva spravedlnosti. Jako občan a volič se však ptám : Máme neinformované soudy nebo poskytuje Ministerstvo spravedlnosti nepravdivé informace. Pravdou v každém případě zůstává, že seznam znaleckých ústavů věřejně přístupný na internetu dosud není, ačkoliv prostřednictvím našeho WEBu mohl již téměř čtyři roky být a to zdarma.

A tak mám pro soudce krajského soudu (možná nejen v Plzni) šokující informaci : seznam ústavů, vysokých škol a institucí kvalifikovaných pro znaleckou činnost je k dispozici na každém Krajském soudu.

Váš JH.

13.04.2002 J.H.


O WAPu a WAPování ....

Tak tu máme opět dobu dovolených a s ní i řadu letních radovánek. Mnozí z nás konečně najdou trochu času i na to, co již dlouhou dobu odkládali. A to je i můj případ. Slíbil jsem před časem malé povídání o WAPu a WAPování. A protože deštivé dny dovolené (ne že bych vám je přál) jsou k WAPování jako stvořené, je nejvyšší čas, abych svůj slib dodržel.

Stručně řečeno, WAP je internet na mobilním telefonu.

Protože ale telefon je hlavně na telefonování, nejde k WAPování použít každý mobilní telefon. Na druhou stranu je pravdou, že dnes již všechny uváděné telefony na trh možnost WAPování mají. O tom, který typ telefonu umožňuje brouzdat po Internetu (WAPovat) je nejlépe se informovat na internetových stránkách prodejců mobilních telefonů, například na tomto serveru. WAPovací telefony mají v sobě nahrán software (prohlížeč), který funguje na telefonu velmi podobně jako např. Internet explorer na vašem PC.

Další podmínkou, tak jako u surfování s klasickým PC, je nutnost připojování k poskytovateli, tzv, providerovi. Tady je to zcela jasné. Poskytovat přístup do Internetu mohou pouze mobilní operátoři, tj. Eurotel, Radiomobil (Pegas) a Český mobil (Oskar). Všichni mají své telefonní číslo, které váš telefon vytočí a tím se do sítě Internet napojí. Zprovoznění služby je zdarma (alespoň u Eurotelu) a příslušná nastavení v telefonu (volané číslo, přihlašovací hesla atd.) vám ochotně provedou zastoupení operátorů. Eurotel postup nastavení uvádí i na svých Internetových stránkácho WAPportálu JUICE, které se WAPováním zabývají. Je zřejmé, že i zde existují tzv. informační WAP-servery (portály), které usilují (hlavně z komerčních důvodů) o prioritní návštěvnost WAPařů. Je nasnadě, že tyto portály jsou nejlépe realizovatelné právě u mobilních operátorů. Proto při prvním nastavení mobilního telefonu vám bude nastavena jako domácí stránka (tj. stránka která se objeví po prvním připojení na síť Internet) stránka portálu poskytovatele tj. JUJCE v případě Eurotelu. Nic vám ovšem nebrání nastavit si v mobilním telefonu jinou domácí stránku (tzv. Homepage). Dokonce vám to vřele doporučuji. Proč, se dozvíte později.

Pokud tedy jste ochotni platit za surfování po Internetu 2,- Kč/minutu (u Eurotelu), nic vám při splnění výše uvedených podmínek v této bohulibé činnosti nebrání.Abyste však nepropadli přílišnému optimizmu, je třeba říci si některá fakta o tomto způsobu využití Internetových informací. Podle dostupných informací má u nás každý tuším čtvrtý občan mobilní telefon. Protože však levnější a dříve dodávané MT neměly možnost WAPování a taxa 2,- Kč/min. není zrovna příjemná, není WAPování v naší populaci ještě příliš rozšířeno (na rozdíl od SMS). Z toho plyne, že masivní rozšíření WAP serverů zatím nehrozí. Také možnosti plochy telefonního displeje jsou proti obrazovce monitoru značně omezené. Na druhou stranu jde o technologii s velkou budoucností, proto kdo nechce zaostat, předbíhá trh s WAPovacími telefony a WAPové stránky na Internet umísťuje. Není to totiž zas až tak složité. Stačí znát příslušný WML programovací jazyk a mít přístup na server, který WAP podporuje (to má většina velkých serverů, nabízejících hosting, např. jako v našem případě pes.cz). Z pohledu WAPaře je pak dobré orientovat se v nabízených službách, tak jako na klasickém Internetu. Jinak se WAPování prodraží. Naštěstí existuje možnost, jak se s nabídkou WAP serverů seznámit pomocí vašeho běžného PC, tj. za cca 15,- Kč/hod. po 19. hodině.

Zavítáte-li na stránky gelon.net nebo m3gate.com, můžete si stáhnout tzv. emulátor WAPovacího MT a WAPovat z vašeho PC. Za zdařený považuji produkt m3gate. Ten se po instalaci integruje do vašeho Internetového PC-prohlížeče, takže kliknete-li na WAPovou stránku z vašeho prohlížeče (třeba Internet exploreru), např. na tuto naší WAPovou Homepage, automaticky se vám zobrazí emulovaný mobilní telefon a můžete začít na svém PC WAPovat, jako na skutečném MT.

Pro začátek myslím tento stručný úvod do WAPování stačí. Vyzkoušejte si vše, co jste se zatím dozvěděli. Na případné dotazy rád odpovím. Příště si povíme něco o WAPových informačních a hlavně osobních portálech a dalších službách, které vám mimo váš domov nebo kancelář zjednoduší život.

Mějte se moc hezky, užijte si léto a občas zavítejte třeba na WAPové stránky Českých expertů.

Váš JH.

29.06.2001 J.H.


Poslechněte si své e-maily.

E-mailová poštu si většinou čteme po stažení ze své schránky sami po zobrazení obsahu ve svém poštovním klientovi. Neradi čtete ? Nechte si poštu přečíst zdarma do telefonu v klidu u kávy na své chalupě nebo chatě. Že tam nemáte počítač ? Není potřeba !

Zní to sice jako vtip, ale skutečně to jde. Díky nové službě VOICE GATE.

Nejprve se musíte zaregistrovat na stránkách serveru služby VoiceGate. Povinné je pouze jméno, příjmení a vaše e-mailová adresa schránky, ze které chcete, aby vám byly zprávy čteny. Na oplátku musíte souhlasit s použitím vašeho e-mailu ke komerčním účelům (pochopitelně, neboť služba je zatím zdarma). Dále sdělíte systému přihlašovací jméno a heslo do schránky. Obratem dostanete přidělené VoiceGate-číslo vaší schránky a heslo pro autorizaci před poslechem vašich e-mailů. Zvolíte si, zda chcete slyšet datum obdržení e-mailu, předmět e-mailu atd. A to je vše. Nyní již stačí kdykoliv vytočit z jakéhokoliv telefonu službu VoiceGate (zatím jen pražské 02/96333385), na výzvu vložit přidělené číslo schránky a zvolené heslo. Následuje předčítání jednotlivých zpráv elektronickým hlasem. Pravda, zpočátku vám možná bude dělat potíže srozumitelnost čtení textu. Časem si ale zvyknete. A čtení je česky !! Během čtení zpráv se můžete posunovat vpřed i vzad a dokonce i zprávy mazat.

Jedná se samozřejmě o první vlašťovku tohoto druhu, použitelnou k obecnému blahu. Určitě dozná řady vylepšení. Třeba to, že bude možno volat i na jiná než pražská čísla. Já osobně k přečtení zpráv (nebo alespoň jejich částí k rychlé informovanosti o jejich obsahu při nedosažitelnosti počítače) používám mobilní telefon NMT. Tříminutový poslech zpráv odkudkoliv (i na pražské číslo) mě stojí večer 9 Kč a o víkendu jen 3 Kč. K tomu si ještě můžete zdarma nechat zasílat echo o tom, že vám něco do schránky došlo (viz. další texty níže) a nechat si pak přečíst jen to, co vás opravdu zajímá.

I v tomto případě je třeba uvědomit si, že dáváte k dispozici obsah své schránky. Jinak to ovšem nejde. Doporučuje se používat schránku zřízenou zdarma na některém portálu, kam si ze své osobní chráněné schránky necháte (třeba vyfiltrované) zprávy pro předčítání přeposílat. Po poslechu je smažete a originály vám v hlavní schránce zůstanou. Záleží už jen na vás. V každém případě to myslím stojí za to vyzkoušet.

03.10.2000 J.H.


Ouřední lejstra, třeste se ... !

Nemyslím to nijak ve zlém, pouze vycházím se svých životních zkušeností. Ty totiž praví, že co není na papíře, neplatí. Jak to ale vypadá, mohlo by platit i to, co je zachyceno jinak než na papíře. Sněmovna totiž schválila zákon o elektronickém podpisu.

Přes svůj úvodní optimizmus jsem však díky získaným zkušenostem skeptik. Většinou se totiž vlk nažere a koza zůstane celá. Nezbývá nám, než se nechat překvapit funkčností tohoto vskutku revolučního zákona. Zákon musí ještě proputovat úspěšně Senátem a stvrdit jej musí i prezident. Potom bychom mohli teoreticky podávát prostřednictvím e-mailové pošty například i daňová přiznání a návrhy na konkurz. Elektronická komunikace (úřední) mezi firmami a úřady by obsahovala tzv. elektronický podpis, ktarý by k těmto účelům vydávala některá z certifikačních autorit. Na ty pak bude dohlížet zvláštní úřad.

Cesta zákona nebyla jednoduchá. Zákon měl řadu odpůrců, zejména v počátcích své cesty, kdy byl jak víme vládou zamítnut. Ani dnes jím nejsou ještě všichni členové Parlamentu nadšeni (podívejte se pro zajímavost sem, jakou měl v Parlamentu podporu a hlavně jaké je jeho navrhované znění). Pro ty však, kteří si svou práci bez počítače a Internetu neumí představit (jako jsem kupříkladu já), by bylo skutečné využití tohoto zákona balzámem na nervy při pomyšlení na fronty na úřadech a ztracené hodiny, podobající se času, stráveném v dávných dobách ve frontě na maso.

Znovu však opakuji a sám sebe varuji : po schválení zákona o svobodném přístupu k informacím jsem pociťoval podobnou euforii. Pokud budeme muset například na úřad do tří dnů po elektronicky zaslaném lejstru donést totéž lejstro ještě v originálním papírovém provedení, opět budeme tam, kde jsme byli na začátku.

28.5.2000 J.H.


Veřejné informace (na žádost a za poplatek...)

Po více jak jednom roce jsme učinili druhý pokus o získání kompletního seznamu soudních znalců z našeho ministerstva. Použili jsme k tomu tentokrát již platného zákona o svobodném přístupu k informacím (106/99Sb.). Jak a o co jsme žádali (e-mailem + faxem) se můžete podívat sem. Jak je zřejmé z odpovědi, kterou si můžete přečíst zde, řada typů informací zůstane i nadále tabu. Pokusili jsme se 11.1.2000 takto upřesnit žádost v intencích výkladu zákona naším ministerstvem. Protože mlčení ministerstva trvá již více jak 30 dní, poslali jsme proto 17.2.2000 odvolání k vyřízení panu ministrovi. Dnes (22.2.2000) jsme obdrželi rozhodnutí ze dne 18.2.2000, kterým se naší žádosti o informaci nevyhovuje :-(( Komentář k tomuto podivnému rozhodnutí vřele doporučujeme vaší pozornosti na této stránce o něco níže. Ozval se i pan ministr, který je v tomto dopise názoru, že ....Seznamy znalců a tlumočníků jsou veřejně přístupné ... na žádost fyzických a právnických osob sdělují znalce a tlumočníky krajské a okresní soudy. !! Na přezkoumání soudem nemáme ani čas, ani peníze, ani chuť a upřímě řečeno ani žaludek.

O názor jsme požádali odkazem z jeho www stránek i spoluautora zákona pana senátora Žantovského (26.1.2000 na adrese zantovsky@globe.cz). Zatím nemá žádný názor !!


Live-cam, okénka do světa.

Ti z vás, kteří navštívili naše stránky v sobotu nebo neděli druhý březnový týden měli jedinečnou možnost živě sledovat po oba dny povodňové chování řeky Labe v Pardubicích. Mohli tak činit i návštěvníci stránek třeba z druhé strany naší zeměkoule. Není to fantastické ! Bezbřehý internet takové šance dává.

Umožnit nahlédnout kdykoliv a kamkoliv na světě pomocí internetu je již dnes zcela běžné. Zajímá vás například, jaké je počasí na Floridě ? Nebo jaká je dopravní situace na Tokijské výpadovce ? Nebo snad dokonce jak to momentálně vypadá v okolí sochy sv. Václava v Praze ? Stačí v internetovém prohlížeči napsat příslušnou "adresu" a vyvolat tak stránku, kde se obrázky s live-kamery nacházejí. Lepší by samozřejmě byl pohyblivý obrázek jako v televizi. Bohužel však množství takové informace za sekundu k vám do počítače v reálném čase dorazit neumí. Obrázek by byl příliš malý, trhaný nebo neostrý. Používá se proto snímání statických obrázků v předem daných periodách (cca 10 sec. až 1 min), které se okamžitě posílají na předem určenou webovskou stránku. Na ní je většinou také prohlížeč techto obrázků, který se vám zobrazí po zavolání stránky. Součástí obrázku bývá časová informace o aktuálnosti obrázku a vedle uvedená informace, jak často je obrázek obnovován. Pro účely jednorázové informovanosti o snímaném prostoru tento způsob bohatě vyhovuje. Technické prostředky k realizaci nejsou složité : běžný počítač s přístupem na internet, jakákoliv i nejjednodušší kamera s kartou pro její připojení k počítači, zdarma dostupný software a server, na který chcete obrázky ukládat. To většina z vás doma nebo v zaměstnání určitě má (server můžete využít náš). Umístíte-li takovou kameru třeba ve vašem podniku, můžete z domova, ze služební cesty nebo z dovolené kdykoliv nahlédnout, co se na pracovišti momentálně děje. Na možnosti dalšího využití jistě přijdete sami. V případě potřeby vám poradíme jak na to.

12.03.2000 J.H.


Informace a la Ministerstvo spravedlnosti.

Tak tu máme nové millenium. Doufám, že jste přechod Y2K přežili ve zdraví vy i vaše počítače.

S novým rokem nastaly i nové povinnosti, radosti i problémy. Jednou z problematických novinek je zcela jistě aplikace nového zákona o svobodném přístupu k informacím. Sám název zákona vzbuzuje naději, že se konečně budeme dozvídat to, co potřebujeme nebo chceme vědět. Pokud tím například neohrozíme jiná práva, neměl by úředník mít šanci nám informaci odmítnout. Ale ouha !! Poskytnou musí informaci. Co to však informace je, zákon nedefinuje. Úředník nám tudíž nemusí poskytnout to, co podle něho informací není. A tak ač právo mám, nevím vlastně na co. Řada institucí, Ministerstvo spravedlnosti ještě před nabytím účinnosti jmenovaného zákona, vymyslela vlastní instrukce, ve kterých mj. sama definuje obsah pojmu "informace", užitého v tomto zákoně, k obrazu svému. Dnes bych se již po dosavadních zkušenostech nedivil, kdybych se na dotaz třeba o počtu stolů na ministerstvu dověděl, že se jedná o žádost poskytnout informaci z databáze majetku, která je navíc formulována obecně, neboť jsem neuvedl, o jaké stoly má jít (další finta úředníka - žádost nesmí být formulována příliš obecně, což ohodnotí opět úředník). Vzpoměl jsem si v této souvislosti na příměr svého známého, který přirovnal státní správu u nás s jedním velkým "strojem času". Vlezete-li do takového stroje, ocitnete se rázem o několik let vpřed nebo vzad. Jak jinak si vysvětlit například, že fax, odeslaný na ministerstvo 11.1.2000 došel tam 19.1.1999. Na druhou stranu již možná na ministerstvu umějí vlastnoručně podepsat elektronicky zaslanou textovou zprávu. Já tedy ne. Podle jejich výkladu pasáže o náležitostech podání žádosti je totiž třeba elektronicky zaslanou (pomocí telekomunikačního zařízení) žádost o informaci podepsat. (Pozor, další možný fígl - jméno, adresa a e-mailová adresa tedy pro identifikaci žadatele nestačí.)

Existují možná i další způsoby, jak využít nedostatky a nejenom v tomto zákoně. Pokud máte někdo podobné (nebo snad opačné) zkušenosti s aplikací podobných předpisů, podělte se o ně s ostatními na našich stránkách. Praktická zkušenost je vždy totiž to nejcennější.

23.02.2000 J.H.


Elektronické konference na Internetu.

O Internetu bylo již mnohokráte řečeno, že spojuje své uživatele z celého světa a že nezná hranic. Typickým využitím této vlastnosti jsou internetovská diskuzní fóra - konference. Existuje-li na Internetu skupina lidí s podobným okruhem zájmu (a to je vždy), kteří si chtějí vyměňovat prostřednictvím Internetu své poznatky, názory, informace apod. založí si, nebo se přihlásí do již založené konference. Chce-li takový přihlášený účastník konference ostatním přihlášeným v konferenci něco sdělit, napíše svou myšlenku na předem udanou e-mailovou adresu (v našem případě experti@pandora.cz). Odtud je pak rozeslána automaticky na e-mailové adresy všech právě přihlášených účastníků této konference. Přihlášený účastník konference má pak jistotu, že bude dostávat názory z dané zájmové oblasti od všech, kteří mají k danému problému co říci. Sám se též může diskuze účastnit a sdělovat tak své názory ostatním.

Internetových konferencí je více druhů. Jsou buď otevřené, veřejné, moderované či nikoliv. Technicky mohou být provozovány na privátních serverech nebo na veřejně přístupných serverech, k tomu účelu provozovaných. V našem případě jsme zvolili služby serveru "Pandora" (http://www.pandora.cz). Na tomto serveru jsme otevřeli pro začátek konferenci otevřenou, veřejnou a moderovanou. Přihlásit do ní se může kdokoliv (experti nebo jejich klienti) a to buď přihlašovací procedurou na naší úvodní stránce, nebo přihlašovacím menu na serveru "Pandora". Stejně tak odhlásit. Příspěvky do konference může posílat kdokoliv, i ten, kdo není do konference přihlášen. Pokud však přihlášen není, nebude automaticky dostávat ostatní příspěvky do konference zaslané. Kdokoliv si však může příspěvky přečíst, zajde-li na stránky naší konference, neboť konference je prozatím veřejná. Aby se však příspěvky příliš neodchýlily od tématu, je naše konference moderovaná. Znamená to, že každý příspěvek nejprve dojde k moderátorovi, který jej po shlédnutí do konference zařadí (příp. nikoliv).

Prozatím jsme tedy zvolili velmi volný typ konference. Záměrně proto, aby pomohla v první fázi osvětě, v naší branži tolik potřebné. Myslíme si, že umožní také expertům, kteří z nějakého důvodu nejsou zatím účastníky naší platformy, zapojit se do našich snah alespoň zveřejněním přínosných myšlenek nebo informací. Lze také tímto způsobem položit dotaz a obdržet odpověď. V každém případě by konference měla přispět k přiblížení všech uživatelů Internetu s nějakým zájmem o expertní činnost, bez ohledu na to, na které straně stojí. Ukáže-li se potřebným, změníme konferenci (nebo založíme jinou) na privátní tak, aby účastníky konference byli pouze experti a aby příspěvky nebyly veřejně přístupné. Taková konference pak splní hlavní náš smysl, tj. výměna odborných informací a názorů, sloužících ke zkvalitnění práce expertů.

04.10.1999 J.H.

* ** ** ** ** *

Zde Vás chceme postupně seznamovat s možnostmi, které Vám účast na našem projektu ČEŠTÍ EXPERTI dává. Vysvětlíme si některé nejdůležitější pojmy, navrhneme Vám řešení některých vašich prací s pomocí počítače, upozorníme Vás na novinky, užitečné služby pro experty, zajímavé zdroje informací na INTERNETu. Budeme Vás také seznamovat s výsledky jednání s různými firmami, jejichž cílem bude zpřístupnit vám, za pro Vás výhodnějších podmínek, jejich služby.

Uvítáme a rádi zveřejníme i vaše postřehy a náměty z využívání počítače a INTERNETu ve vaší expertní praxi.

[ Horké novinky | Co možná nevíte | Úvod | Seznam expertů, nabídka jejich služeb | Informace pro experty | Databáze všech znalců ČR ]


  Další informace Vám rádi poskytneme, když nám pošlete e-mail na adresu info@experts.cz English versionDeutsch versionVersion française
ACEIN - informace z první rukySeznam - prohledávač InternetuAtlas - prohledávač Internetu Naposledy aktualizováno 02.07.2003 19:44
email na WEB administrátora