ŠtemplČEŠTÍ EXPERTI


e-mail: info@experts.cz

[ Horké novinky | Co možná nevíte | Úvod | Seznam expertů, nabídka jejich služeb | Informace pro experty | Databáze všech znalců ČR ]

Horké novinky !!!NABÍDKA SLUŽEB PRO EXPERTY

Stránky jsou součástí nově vzniklého projektu, který si klade za cíl sjednotit a vytvořit společnou platformu pro velkou rodinu českých odborníků-specialistů se zvláštním pověřením nebo oprávněním. Největší skupinu takovýchto osobností tvoří soudní znalci, odhadci majetku, autorizovaní technici a inženýři, ale též certifikační, certifikované a znalecké ústavy popřípadě jiné subjekty, které lze poprávu označit za experty.

Myšlenka vytvoření platformy českých expertů na bázi celosvětové sítě Internet vznikla jako alternativa existujících profesních společenství (komor) odborníků (lékařů, advokátů, notářů atd.). Rozdíl našeho přístupu tkví v absolutní dobrovolnosti a nezávislosti účastníků této platformy, která je daná možnostmi a vlastnostmi Internetu.

O CO NÁM JDE

Dobrovolnou účastí na našem projektu EXPERTI lze docílit kvalitativně vyšší úrovně výkonu činnosti specialistů a vyrovnat případné vzájemné handicapy. Pomůžeme odstranit bariéry bránící využití nejnovější techniky, informačních technologií a to s minimálními náklady pro každého účastníka projektu. Ukazuje se, že možnost a umění využívat počítačů i Internetu je, nebo v nejbližší době bude součástí kvalifikované činnosti každého experta.

Hlavním parametrem platformy v projektu EXPERTI je úroveň informovanosti účastníků. K tomu účelu zajistíme vzájemné a jednotné informační propojení všech účastníků projektu. Mezi komunikativní nástroje hodláme zařadit i odborné uzavřené diskuzní skupiny. Internetové webové stránky projektu EXPERTI budou jedinečným informačním zdrojem nejen pro práci českých expertů ale i vodítkem pro zájemce o využití expertních služeb.

Každý český expert, účastník projektu, má možnost rovnocenné grafické prezentace nabídky svých služeb v síti Internet. K tomu účelu máme vymezený dostatečný prostor na naší výpočetní technice i kapacity našich vývojových a grafických pracovníků. S minimálními náklady pro účastníka hodláme konkurovat jeho prezentací již případně existujícím obdobným stránkám. Pro experty jsme schopni zajistit i další služby, ať již jde o pomoc při připojení k Internetu, při dodávce vhodné výpočetní techniky a její konfiguraci, zřídíme i Inetrnetovou poštovní (e-mail) adresu v prestižní doméně @experts.cz. Chceme naučit všechny experty pracovat s počítačem, internetem, textovými a tabulkovými procesory, bez nichž se dnes při své práci expert nemůže jednoduše obejít. Navrhujeme skončit s hromadou šanonů, kopíráků, poznámkových bloků, telefonních seznamů, poštovních obálek a se stařičkými psacími stroji.

WWW.EXPERTS.CZ - Internetové stránky expertů

Smyslem našeho snažení je, kromě dalších cílů, docílit efektivního využití Internetu vzájemnou spoluprací českých expertů, jejich odborného růstu, vzájemné informovanosti, otevřené prezentaci jejich činnosti, nabídky jejich služeb a získání základního zdroje informací pro jejich vlastní expertní činnost.

Toho chceme dosáhnout tím, že se na obsahu stránek Internetových stránek expertů (www.experts.cz) budou podílet všichni účastníci projektu. Očekáváme proto od zájemců z řad českých expertů návrhy, náměty, doporučení a jiné informace k uskutečnění našeho záměru. Jsme přesvědčeni, že i zahraniční zájemci o expertní služby v naší republice, po napsání hesla EXPERTS.CZ v internetových vyhledávačích naleznou vyhovující nabídku pro svůj záměr.

NA KOHO SE OBRÁTIT

Tento projekt je produktem skupiny pardubických počítačových odborníků, soudních znalců. Nutkavě pociťujeme potřebu vytvořit platformu, která by sjednocovala nabídku služeb všech expertů (soudních znalců, odhadců majetku, autorizovaných inženýrů a techniků, certifikačních ústavů i jiných subjektů) v České republice. Víme o čem mluvíme, neboť někteří z nás patří mezi ně. Máte-li zájem o účast v tomto projektu, případně chcete-li další informace, spojte se s námi přes následující e-mailovou adresu elektronické pošty:

info@experts.cz

Můžete nás samozřejmě kontaktovat i na poštovních adresách:

DALŠÍ A PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

 

[ Horké novinky | Co možná nevíte | Úvod | Seznam expertů, nabídka jejich služeb | Informace pro experty | Databáze všech znalců ČR ]


  Další informace Vám rádi poskytneme, když nám pošlete e-mail na adresu info@experts.cz English versionDeutsch versionVersion française
ACEIN - informace z první rukySeznam - prohledávač InternetuAtlas - prohledávač Internetu Naposledy aktualizováno 02.11.2002 21:56
email na WEB administrátora