ŠtemplČEŠTÍ EXPERTI


e-mail: info@experts.cz

[ Horké novinky | Úvod | Seznam expertů - nabídka jejich služeb | Informace pro experty ]

PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST EXPERTA NA PROJEKTU

Horké novinky !!! Každý zájemce o zapojení do projektu ČEŠTÍ EXPERTI, jehož hlavním smyslem je téměř okamžitá dostupnost vzájemných informací účastníků-českých expertů, musí mít k dispozici alespoň základní technické vybavení.
1. Toto vybavení se skládá z počítače (alespoň PC řady 486, lépe však Pentium), na kterém je nainstalován provozuschopný balík systémových programů (nejlépe WINDOWS 2000 nebo XP, v horším případě WINDOWS 9x). Počítač musí být tak vybaven, aby umožňoval připojení k Internetu, v praxi to znamená mít uvnitř zasunutou funkční faxmodemovou kartu (interní modem). Externí modem přijde trochu dráž, někdy překáží ale je univerzálnější - dá se lehce přepojit k jinému počítači. Možnost připojení k Internetu je ještě podmíněna příslušným programovým vybavením. To Vám  ale každý dobrý prodejce výpočetní techniky dodá a v rámci nového počítače i nainstaluje zdarma.
Takováto jednoduchá, relativně levná výpočetní technika Vám  zajistí v rámci našeho projektu informace prakticky z celého světa. Nabídku vhodných počítačů, včetně dodání jsme Vám  schopni zajistit .
2. Druhou podmínkou pro úspěšné spojení nejen se všemi experty světa na INTERNETu je fyzické připojení vašeho počítače do této celosvětové sítě Internet. Technicky to provedete propojením zásuvky vašeho počítačového faxmodemu s nejbližší telefonní zásuvkou. Použijete k tomu telefonní dvojlinku. Přitom budete mít domluveno s jedním z telefonních účastníků-poskytovatelem přístupu na Internet (providerem), že vytočí-li váš modem jeho telefonní číslo uzlu sítě Internet, prodlouží spojení od vašeho počítače ke komukoliv na světě, kdo je podobným způsobem rovněž do sítě INTERNET připojen. Vlastní spojení Vašeho počítače se sítí Internet probíhá velmi jednoduše. Váš počítač automaticky vytočí prostřednictvím modemu neveřejné telefonní číslo uzlu sítě Internet, po zadání Vašeho přihlašovacího jména a hesla se prodlouží spojení od vašeho počítače ke komukoliv na světě, kdo je momentálně do sítě INTERNET připojen.
Nejvhodnější připojení vašeho počítače k Internetu  v případě potřeby zajistíme.
3. Třetí podmínkou úspěchu je vaše vlastní snaha osvojit si jednoduché způsoby, jak za pomocí klávesnice počítače komunikovat s vybraným počítačem nebo osobou na druhém konci spojení.

Z toho, co jsme uvedli vyplývá, že stát se aktivním účastníkem našeho projektu EXPERTS je prakticky velice jednoduché a s naší případnou pomocí rychle realizovatelné. Ve všech třech fázích přípravy  jsme připraveni podat Vám pomocnou ruku. Stačí jen kontaktovat nás na našich adresách, telefonech či emailu.

Telefon: 466535332, 601248768 - Ing. Josef Halamka
E-mail:  info@experts.cz

Přeneste vaše starosti s INTERNETEM na naše bedra


NABÍDKA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO EXPERTY

S ohledem na rozsáhlost projektu ČEŠTÍ EXPERTI se nám podařilo navázat spolupráci s jedním ze seriozních dodavatelů výpočetní a komunikační techniky u nás. Výsledkem této spolupráce je možnost nabídnout Vám spolehlivou techniku za velmi přijatelné ceny. Tak, jako existuje široký výběr například automobilů různých parametrů a s různou výbavou, tak je možné pořídit si počítač s různým výkonem a výbavou a samozřejmě i rozdílné spolehlivosti, vzhledu i ceny.
Přesnou specifikaci pro vaše potřeby je nutné řešit případ od případu, neboť předpokládáme, že počítač budete využívat nejen v rámci našeho projektu, ale i  k dalším expertním činnostem. Na požádání Vám můžeme zaslat středně širokou nabídku výpočetní techniky, popřípadě Vám zprostředkovat návštěvu u některého dodavatele této techniky.
Pokud nemáte speciální požadavky, můžeme Vám doporučit (a zároveň i nabídnout dodávku) počítače vhodného pro expertní činnost i pro připojení k Internetu a komunikaci v rámci této sítě.

Postupně Vás budeme seznamovat s různými taji výpočetní techniky tak, aby každý z účastníků projektu ČEŠTÍ EXPERTI získal základní přehled a znalosti z této jemu tak potřebné oblasti.


NABÍDKA PŘIPOJENÍ MEZI EXPERTY PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU

Po celé republice jsou rozeseté firmy, které Vás mohou připojit k Internetu. Říká se jim poskytovatelé služeb Internetu (nebo také podle angličtiny provideři). Za určitý poplatek (nebo zdarma) Vám přidělí přístupová práva k uzlu Internetu, který provozují. Také Vám sdělí neveřejné telefonní číslo, které bude Váš počítač prostřednictvím modemu vytáčet. Na tomto čísle ale není žádný telefonní aparát, ale právě onen Internetový uzel.
Kriterií výběru takové vhodné firmy poskytovatele je mnoho. Na základě vlastních zkušeností a navázané spolupráce s jednou z největších firem, která připojení na Internet poskytuje, vám nabízíme zajištění takovéhoto připojení.

Pokud již jste připojeni k některému poskytovateli služeb Internet (providerovi), bude v dalším kroku nutné pro vaši účast na projektu ČEŠTÍ EXPERTI zřídit pro Vás novou poštovní schránku ve tvaru příjmení.jméno@experts.cz. Za měsíční poplatek 130,-Kč (bez DPH ), související s uvedením této adresy v našem seznamu, tuto schránku nejen uvolníme k Vašemu používání, ale případne i zařídíme, aby Vaše pošta, která do této schránky došla, byla přesměrována na Vaši dosavadní adresu, kterou jste byli doposud zvyklí používat. Tak dosáhnete toho, že budete moci používat i prestižní poštovní adresy v doméně experts.cz, aniž se pro Vás cokoliv změní.

Kontaktujte nás !!


WEB-PREZENTACE - PRO VÁŠ IMAGE

Každý expert má samozřejmě přání, aby o něm vědělo co nejvíce lidí, aby byl co největší zájem o jeho služby. Náš projekt ČEŠTÍ EXPERTI pochopitelně slouží i k tomuto účelu. Jsme schopni Vám v tom pomoci.

Každý, kdo je účastníkem našeho projektu a kdo používá e-mailovou adresu v prestižní doméně například Einstein.Albert@experts.cz bude nejen automaticky zdarma zařazen do veřejného seznamu expertů na našich stránkách, ale má i možnost se v této doméně prezentovat. Adresa jeho prezentace potom bude například http://www.experts.cz/einstein.Poťukejte na toto místo a uvidíte, jak taková jednoduchá prezentace vypadá. Prezentace je vytvořena v rámci internetových web-stránek, proto ji nazýváme web-prezentací. Prezentaci pro Vás vytvoříme včetně doplňujícího grafického materiálu.

Adresu této web-prezentace jakož i svoji novou e-mailovou adresu můžete libovolně uvádět ve svých propagačních materiálech.

Ceny za web-prezentace v rámci projektu ČEŠTÍ EXPERTI

  vytvoříme-li prezentaci my
prvních 100 kB prostoru na prezentaci 20 Kč měsíčně
dalších každých 100 kB prostoru 40 Kč měsíčně
vložení prezentace do projektu ČEŠTÍ EXPERTI zdarma
znovuvložení prezentace po její úpravě zdarma
tvorba jedné stránky včetně jednoduchého grafického návrhu (statická stránka) 300 Kč / 20kB
úpravy stránek, změny údajů 300 Kč / hod
dynamické stránky, java-programy, ... dle dohody
scanování zadavatelem dodaném obrázku (fotografie) a jeho úprava 150 Kč
příplatek za sejmutí statického obrázku z videa na dodané zadavatelem na (velké) kazetě VHS / PAL, NTSC 100 Kč
vytvoření jazykové mutace stránky 25% ceny
další práce, konzultace 300 Kč / hod
  k tomu se případně připočte vyhláškou stanovená náhrada cestovních výdajů našeho pracovníka při cestě k Vám
Poznámka 1:

ceny platí jen pro účastníky projektu ČEŠTÍ EXPERTI kteří mají přidělenu e-mailovou adresu tvaru příjmení.jméno@experts.cz

Poznámka 2:

ceny jsou uvedeny bez DPH (jsme plátci DPH)

Poznámka 3:

abyste měli představu, kolik taková prezentace zabírá místa, vzorová prezentace http://www.experts.cz/einstein má pouhých 11 kB diskového prostoru včetně obrázku

Poznámka 4:

realizační tým projektu ČEŠTÍ EXPERTI si vyhrazuje právo neumístit takové prezentace, které nejsou v souladu se záměry tohoto projektu, poškozují jeho dobré jméno, provádějí "nekalou konkurenci" a nejsou v souladu s českými zákony

Poznámka 5:

podklady pro tvorbu prezentací přijímáme nejlépe v elektronické formě (text napsaný na počítači), grafika (fotografie, obrázky) může být jak v elektronické formě (finální - upravený obrázek ve tvaru GIF nebo JPG) nebo na papíře (předlohy velikosti max. A4), kde sami zařídíme scanování a úpravu předlohy; může být dodána i VHS kazeta (velká) nahraná v NTSC nebo PAL odkud mohou být sejmuty statické obrázky do prezentace

Poznámka 6.

v případě jazykových mutací bude již hotová česká stránka předána zadavateli, který zajistí její překlad do příslušných řečí

.


Uvítáme a rádi zveřejníme i vaše postřehy a náměty z využívání počítače a INTERNETu ve vaší expertní praxi.

 

[ Horké novinky | Co možná nevíte | Úvod | Seznam expertů, nabídka jejich služeb | Informace pro experty | Databáze všech znalců ČR ]


  Další informace Vám rádi poskytneme, když nám pošlete e-mail na adresu info@experts.cz English versionDeutsch versionVersion française
ACEIN - informace z první rukySeznam - prohledávač InternetuAtlas - prohledávač Internetu Naposledy aktualizováno 02.11.2002 21:51
email na WEB administrátora